Monitoring pacjenta
Kardiomonitor * Monitor rzutu serca * Kapnograf * Pulsoksymetr
Kardiomonitor DK-8000M
Monitor pacjenta / Kardiomonitor PC-900
Kardiomonitor PC-3000
Kardiomonitor PC-5000B
Kardiomonitor UP-7000
Kardiomonitor UP-9000
Monior rzutu serca ICON
Kardiomonitor
Kardiomonitor

 

Kardiomonitor pozwala na bieżące monitorowanie oraz rejestrowanie parametrów życiowych pacjenta. Monitor pacjenta jest wykorzystywany na większości oddziałów szpitalnych, gdzie zachodzi konieczność monitorowania stanu zdrowia pacjenta. Większość producentów oferuje uniwersalne kardiomonitory dla różnych grup wiekowych [noworodków, dzieci oraz dorosłych] z wykorzystaniem właściwych czujników saturacji (SpO2) , kabli EKG oraz mankietów NIBP.

Monitor pacjenta PC-900

Wśród standardowo monitorowanych parametrów oferowanych przez kardiomonitor należy wymienić:

- EKG (elektrokardiografia) – podstawowy zabieg diagnostyczny pozwalający na diagnostykę oraz rozpoznanie chorób serca. Polega na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej (odczyt graficzny zmiany potencjałów w postaci krzywej elektrokardiograficznej). Interpretacja badania zależy od wielu czynników pośród których należy wymienić wiek, przyjmowane leki, inne schorzenia, etc. Kardiomonitor standardowo wyposażony jest w kabel EKG 3 lub 5 odprowadzeniowy oraz elektrody EKG. Kardiomonitor z rozbudowanym modułem EKG posiada funkcję analizy odcinka ST oraz arytmii. "Patologiczny przebieg odcinka ST jest typowy dla wielu chorób począwszy od niedotlenienia mięśnia serca, a skończywszy na ostrym zespole wieńcowym" 1.

- częstość oddechów (respiracja) – ilość oddechów na minutę. Kardiomonitor realizuje pomiar RR z odprowadzeń EKG lub z modułu CO2. Wartości numerycznej częstości oddechów towarzyszy krzywa oddechowa / częstości oddechów. Kardiomonitory posiadają funkcję detekcji bezdechu (APNEA) z regulowanym czasem alarmu bezdechu.

- NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi) przy pomocy właściwego rozmiarem mankietu. Aparat do pomiaru ciśnienia krwi umożliwia pomiar ciśnienia skurczowego (Systole – SYS), rozkurczowego (Diastole – DIA) i średniego (MAP – Mean Arterial Pressure). Ciśnienie tętnicze u osób dorosłych przyjmowane "za optymalne" jest określone na poziomie 120mmHg (skurczowe) i 80 mmHg (rozkurczowe). Kardiomonitory posiadają kilka trybów pomiaru NIBP: ręczny (na żądanie), automatyczny z regulowanym przedziałem czasowym oraz STAT.

- tętno / puls – ilość uderzeń na minutę. Tętno może zwalniać lub przyspieszać pod wpływem wysiłku, stanu emocjonalnego, leków, choroby. Kardiomonitor oferuje pomiar z różnych źródeł EKG, SpO2, NIBP.

- saturację (SpO2) – określa poziom wysycenia hemoglobiny tlenem. Prawidłowy poziom powinien wynosić powyżej 95% - podczas tlenoterapii 99-100%. Niższe wskazania (szczególnie poniżej 90%) mogą wskazywać na niewydolność oddechową / niedotlenienie. Kardiomonitor standardowo wyposażony jest w czujnik SpO2 klips na palec (dostępne są czujniki SpO2 dla dzieci i noworodków w wersji klips, "soft", opaska, czujnik "Y"). Pomiar SpO2/PR realizowany jest również przez pulsoksymetr. Wyróżniamy pulsoksymetry przenośne, pulsoksymetry na palec - z wbudowanym czujnikiem SpO2 oraz pulsoksymetry stacjonarne.

- temperaturę – 2 kanały pomiaru temperatury (powierzchniowej i głębokiej).

Ponadto kardiomonitor oferuje szczegółową analizę EKG (charakterystyka EKG).

Jako dodatkowe oferowane są następujące opcje:

- IBP (inwazyjny pomiar ciśnienia krwi) umożliwiający pomiar wewnątrznaczyniowy.

- CO2 (EtCO2 – End Tidal CO2; InsCO2 – Inspiratory CO2) – kapnografia, obrazowanie zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Pomiar wartości EtCO2 dostępny jest również przez kapnometr i kapnograf.

- CO – rzut minutowy serca. Kardiomonitor może być wyposażony w inwazyjny lub nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca. Monitor rzutu serca pozwala na pomiar parametrów hemodynamicznych, w szczególności [parametrów przepływów] objętości wyrzutowej (SV), tętna (HR) oraz rzutu minutowego serca - pojemności minutowej serca (CO=SV*HR). Monitor rzutu serca dostarcza jednocześnie informacji o płynach wewnątrz klatki piersiowej (TFC) oraz wewnątrznaczyniowych (SVV oraz FTc).

REKLAMA Monitor rzutu serca - parametrów hemodynamicznych Osypka Medical

- Moduł Gazowy (Analizator Gazów Anestetycznych) – pozwala na identyfikację i pomiar gazów anestetycznych oraz O2, N2O, CO2.

Większość oferowanych kardiomonitorów umożliwia rejestrację mierzonych danych w postaci tabelarycznych i graficznych trendów, z możliwością wydruku za pomocą wbudowanej lub zewnętrznej drukarki.

_______________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na wybrany sprzęt medyczny objęty promocją:
- Pulsoksymetry
- Kardiomonitor PC-3000A
- Kardiomonitor DK-8000M

-
Monitor rzutu serca ICON
- Monitor EKG PC-80D
- Czujniki SpO2 & Kable EKG

Nieinwazyjny monitor rzutu serca Osypka Medical
Monitory rzutu serca Osypka Medical - ICON & Aesculon
_______________________________________________________________

 

 Przy wykorzystaniu zamieszczonych na portalu informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź cytowanie jego fragmentów należy podać źródło pochodzenia cytowanego tekstu wskazując na portal www.medicaldevicesconsulting.pl

- Przypisy -
1
Piotr Augustyniak - Znaczenie analizy odcinka ST http://www.edi.agh.edu.pl/start/index.php/rozdizal-xi